– Havsområdena ska användas till det de är mest lämpade för, säger Thomas Johansson, myndighetens chef för havsplanering och maritima frågor, i ett pressmeddelande.

Kommunernas gränser sträcker sig omkring 22 kilometer – tolv nautiska mil – ut i havet, men ansvarsområdena överlappar också med staten och länsstyrelserna.

Pengarna som nu delas ut ska användas för projekt i år och nästa år där målet är bättre samverkan mellan olika kommuner samt mellan kommunerna och staten.

– Kommunerna har kommit olika långt i planeringen av hur havsområden ska användas, säger Thomas Johansson i pressmeddelandet.

– Vi hoppas att det här bidraget kan öka samverkan över kommungränser, med olika regionala intressen och med den statliga planeringen, säger han.

Av de 22 miljonerna ska 854 000 kronor fördelas mellan Östergötlands tre kustkommuner och 1,5 miljoner mellan de fyra havskommunerna i Kalmar län.

Bondekrok 1