Sockenföreningen har har från flera håll fått info om att personer som tänkt bygga Attefallshus har fått ett negativt förhandsbesked från kommun. Detta med hänvisning till senaste översiktsplan. Där har större delen av skärgården och en del fastland ringats in med rött (se bild).
Finns många som idag vill bygga ett mindre hus vid sitt befintliga, något som ytterligare aktualiserats nu i coronatider. Sockenföreningen har tagit kontakt med politiker för att försöka påverka i denna fråga. Det är ett mycket stort område just i Gryts del av kommunen där invånarna missgynnas .  Översiktplanen hittas på kommunens hemsida, här är länk till kartor. Bilaga 13 visar bild i stort format. Se här