Från 1 august till 28 februari i är det tillåtet för skyddsjakt på  skarv i vår skärgård.
Läs mer på nt.se
https://nt.se/nyheter/artikel/har-tillats-nu-skyddsjakt-av-skarv/jnxwk28r