För ankar Gryts sista vedskuta. Skeppare Ferdinand Eriksson, Björkskär