Information om skärgårdstrafiken när isen lägger sig:
Östgötatrafiken ”har uppdaterat rutinerna på beställningscentralen (bc). När det blir aktuellt med svävartrafik så ska bc, vid förfrågan från ej bofast resenär, hänvisa till möjligheten att ringa till skepparen och kunna fråga om det finns ledig plats”. 
 
Denna information har på begäran lämnats till Gryts skärvårdsförening, men att man tillsvidare inte kommer att ändra på informationen på Östgötatrafikens webbplats. 
Detta innebär alltså att icke bofasta får ringa föraren efter 18:00 kvällen innan och höra om det finns en tur med ledig plats nästkommande dag.