Från 1 juni är det Skärgårdskompaniet som ansvarar för hamnen i Fyrudden, det gäller som hamnvärd och med städning av toaletter och dusch.
Parkering vid Hamnkontoret och vid grusparkeringen vid norra delen av kajen är avgiftsbelagd från 1 juni, även hamnavgift ska erläggas från dess datum. Biljettautomat finns vid Hamnkontoret.
Parkeringen ovan affären ägs av Fyruddens restaurang och är avgiftsbelagd under sommaren.
Parkeringen vid Snäckudden är förhyrda av öborna, varav parkering 1-12 är för hyresgäster på Ämtöstugorna.
Parkering vid A (mittemot Gryts Mek & Motor) är avgiftsfri året runt.
Frågor ang.Skärgårdskompaniet åtagande:tel. 0705 420506


https://www.skargardskompaniet.se/