Gryts Sockenförening ber att få tacka Sivert Sahlström för allt han gjort för att göra Gryt lite bättre. Han gick in i styrelsen 2016 men har nu avgått på grund av hälsoskäl. Han har varit en drivande och inspirerande kraft. Utan Sivert hade vi med all sannolikhet inte haft den återvinningsstation vi har på Stallplan, heller ingen bensinmack vid Lundby. Sivert genomförde Kustdagarna 2017 tillsammans med företagare och föreningar. Han såg till att Ekön fick fiber, utförde planering och grävning tillsammans med JM maskin. Vi vet att Sivert har många fler idéer som är värda att lyssna till. Dom ska vi ta vara på.