Det råder förbud att fiska med kastspö i Fyrfjärdens hamn. Det finns skyltar på några stället om det, och fler kommer att sättas upp i höst. För att båtägare ska slippa få krokar i tampar och kapell, krokarna kan ge handskador och kapell rivs sönder.
Att meta från bryggorna är ändå tillåtet