Sockenföreningen bildades för att bevaka Grytbornas intressen framför allt gentemot kommunen vid kommunsammanslagningen 1972 . Idag kan man säga att vi är en remissinstans i många frågor som rör bygden samt att vi försöker vara en part i ett positivt utvecklingsarbete tillsammans med invånare, företagare och Valdemarsviks kommun.
Gryts Sockenförening arbetar för att få fler att bosätta sig i Gryt, att det ska finnas boende och arbetstillfälle för den som vill uppleva den underbara miljö som vår skärgårdsbygd erbjuder. Vi kämpade för skolans överlevnad, för att människor ska kunna fortsätta ha sin inkomst ute på öarna. Vi arbetar med miljön och framför idéer till kommunen. Och vi arbetar tillsammans med alla föreningar, företagare och boende i Gryt för att Gryts ska utvecklas. 

Denna logga var Gryts egen symbol för länge sedan. Bilden är ritad av Nils Ek, Kopparhult. Nils hade först ritat en segelbåt, den ersattes av en trålare som Sören Svensson ritade lite senare. Detta finner vi i ett Grytsblad från 1987, då återupptogs Gryts Sockenförening efter att legat nere i tio år. Vi har samma mål idag som då –syftet ska vara att driva frågor och bevaka angelägenheter som rör orten och dess människor.
Idag har Sockenföreningen 50 medlemmar, vilket har ökat med 20 medlemmar sedan årsmötet 2022.
Vi jobbar för att fler ska bli medlemmar för ett bra samarbete.
Stöd Sockenföreningen genom att bli medlem, sätt in 50:- på bg 5056-5787
eller med swish 1232189934