Gryts Sockenförening bjöd in Grytsbor och kommunpolitiker till en dialogkväll inför valet. Vad vill de olika politikerna göra för att Gryt som kommundel ska bli mer attraktiv att bosätta sig i?
1. Åldersro. Här svarar samtliga partier att Äldreboenden ska finnas kvar både i Gryt och Gusum. Om det bara är ett vallöfte återstår att se. Vi vet hur det gick med skolan.
Ett nytt vårdcentrum ska byggas och vårdboendet (som ägs av regionen) på Vammarhöjden ska renoveras för ett stort antal miljoner. Här är det planerat för 60 platser (och 30 platser när Ringgården har renoverats). Totalt 90 platser. De flesta partierna anser att antal platser ska minskas på Vammarhöjden.
Man har heller inte tagit fram alternativ till ett seniorboende, något som saknas i kommunen.
2, Ekön och naturreservatet. Ekön är ett område som besöks av många, året runt. Ett naturreservat som är föreslaget bakom Åldersro fram till Sandgärdet, skulle betyda att man i framtiden inte kan exploatera området med t.ex att bygga hus. Grytsborna blev inte informerade trots att ärendet pågått i mer än 10 år. Det är kyrkans mark som det gäller. Landsbygdspartiet bjöd in Länsstyrelsen för ett möte med Grytborna, vilket resulterade i diskussioner om avsaknad av dialog, demokrati och information från kommunen.
Under september ska Sockenföreningen träffa biskopen, som är ytterst ansvarig, för att stoppa eller minska det tänkta Gamleboreservatet. Man framhöll också att Östgötaleden sköts bra av Gryts IF och att vi har ett elljusspår i anslutning till Sandgärdesbadet.
3. Fyrudden. Fyrudden är den del av kommunen som har mest besökare under sommaren. Här måste vi bli bättre på att marknadsföra oss. Det är ständig jakt på parkeringsplatser i området trots att det byggts ut under de två senaste åren. Här behövs laddstolpar och ställplatser för husbilar. Dock finns inte tillräckligt med mark som kommunen äger.
Hamnkontoret behöver renoveras, det är slitet både inne och ute. Kajen i Fyrudden bör ha prio 1, det finns pengar avsatta för det.
Ägarna till Fyrudden har lyft hamnen och bidragit till fler besökare. Vi ser också att fler reser ut i skärgården med turbåtar, Skärgårdskompaniet och Postbåten.

-Det diskuterades om väg 212, som inte är lämpad för den hårda trafiken som bara ökar.
-De kommunala toaletterna på Ekön stängs efter säsongen. Kommunens svar är att det inte finns pengar för städning. Det finns heller ingen handikapptoalett. Offentlig toalett saknas även inne i Gryt.
-Man poängterade också att många som ha sitt mesta boende i Gryt, skriver sig i en mindre bostad i annan kommun på grund av vår höga kommunalskatt. Vad kan vi göra åt det?

Fler frågor diskuterades under kvällen, uppslutningen var god. Många Grytsbor kom och fick ställa frågor och fick svar från var och en av politikerna. Det finns mycket vi kan göra, föreningslivet i Gryt är stort och gör mycket. Klart är att vi som bor här måste få mer demokrati och information när det gäller frågor om Gryt. Politiker bör visa sig oftare och föra dialog med kommuninnevånare.