Det var i början av 2000-talet som det började att planeras för att bygga kedjehus på Snäckudden, strax innan Fyrudden. Tidigare var här ett skogsparti, idag är skogen borta och nu med en panorama som sträcker sig ut till yttersta havsbandet. Under åren, efter 2004, har det byggts hus allt eftersom och den sista tomten är nu såld och man håller på att bygga det sista huset på området. Husen är byggda så att alla ska få tillgång till sjöutsikt. De är också byggda som standard för permanentboende.
På området finns ytterligare två hus som redan fanns när området exploaterades.
(foto innan alla tomter var bebyggda)