Ett antal älgar rör sig nu i området, upp till 5-6 stycken. De söker sig till där det finns frukt och vid Ängsudden (helikopterplattan) finns gott om vildäpplen. De har setts vid Horsviken, Fyrudden och Mörkebåsvägen. Det är både vuxna och unga djur.
Iaktta försiktighet i trafiken, när du promenerar med eller utan hund i området.
Ängsudden och helikopterplattan ligger mittemot A-parkeringen efter Gryts motor
(bilden är inte någon av de aktuella älgarna)