Gryts Sockenförening mötte biskop Martin Modéus för att upplysa och samtala om det stora Naturreservatet Gamlebofjärden, som under lång tid diskuterats, dock utan vetskap hos oss innevånare i Gryt. Biskopen var noga med att påpeka att han ville ha samsyn i frågan och att han också haft kontakt med Länsstyrelsen innan vårt möte. Han hade även blivit delgiven alla de remisser som inkommit också av icke sakägare. Med i mötet var även Bengt Palmqvist, ansvarig för skogen inom stiftet. Från Gryt deltog Cia Lindkvist Steen ordförande i Sockenföreningen, Jan-Peder Darèus Sockenföreningen och Kommunens Näringslivsråd, Ulf Larsson politiker Landsbygdspartiet och Gryts Bygdegård samt Krister Eriksson näringslivet  Fyrudden. Efter sakliga och fördjupande diskussioner nåddes en samsyn i att Gryt inte skulle “drabbas” av ett Naturreservat utan, så långt möjligt, ges chansen att utveckla den byggd som ska vara havets pärla ut till den fantastiska skärgård som Gryt är öppningen för. Ett försök till omtag ska initieras och Stiftet, Kommunen och Länsstyrelsen eftersträva ett för alla parter rimligt förslag.

Vi alla välkomnar denna syn på Gryt och Naturreservatet i samklang och hoppas på aktiva handlingar i denna riktning!
Text: Jan-Peder Daréus, ledamot i Gryts Sockenförening