Efter utfarten från Ekön finns 10 utfarter fram till Fyrudden. Här gäller 70 km/t. Östgötaleden löper över vägen i en skymd kurva, vilket är riskfyllt att passera. Detta är påpekat till kommun och Trafikverket. Men ingen ser problemet. Från Ekövägen finns ingen skyltning om att leden går över vägen. Sommartid då det ökar med trafik på vägen ökar också de som promenerar längs Östgötaleden.
Vår önskan är att hastighetens sänks till 50 km fram till Gryts Båt och Mek,
Gryts Sockenförening har uppmärksammat media och polis bl.a.