I fredags tog Länsstyrelsen beslut att genomföra Naturreservatet utan de synpunkter och alla ändringar som framkommit från Stiftet, kommunen och Sockenföreningen. Därför skickade vi följande tankar till dem – se nedan:

Mötet var skapat genom Länsstyrelsen försorg och var riktat mot Valdemarsviks kommun och Gamlebofjärden, som föreslagits vara ett naturreservat. Sockenföreningen var inbjudna genom kommunens försorg.

Vi fick en allmän genomgång av naturreservat i allmänhet och förslaget i synnerhet. Det gavs inga möjligheter alls att påverka det som enligt Länsstyrelsen redan var klart trots att detta var ett möte kallat till innan beslut skulle tas. Alltså man kallar till möte innan beslut och meddelar att inga ändringar kan göras. En svår logik för en vanlig individ.

Sockenföreningen har tidigare träffat Biskopen Martin Modéus i Stiftet, som ägare av det föreslagna naturreservatet. Med då var även Bengt Palmqvist från Stiftet. Överenskommelsen oss emellan var att få samsyn på Naturreservatets utbredning. Det mötet var byggt på en ämbetsman som ville göra något i samråd, vilket också förmedlades till Länsstyrelsen genom Bengt Palmqvist. Efter detta kom även en skrivelse från kommunen om samma sak. Alltså de inblandade intressenterna var tydligt överens!

Detta möte var påkallat av en annan ämbetsman, Landshövdingen Carl Fredrik Graf. Vad som snabbt framkom var att man nu gjort små justeringar och inget annat fanns att göra. En långt ifrån, av kommunen och Stiftet, önskad samsyn! Ett stort område, som tidigare diskuterats och överenskommet med Stiftet, var ej med i förslaget! Länsstyrelsen påstod att Stiftet var överens med Länsstyrelsen om lösningen, alltså en långt ifrån önskad lösning.

Det är hårresande hur en ämbetsman kan söka samsyn och värna om bygden och en annan ämbetsman tydligt deklarera hur viktigt det är att följa byråkratiska vägar och bortse från bygdens väl o ve! Det är med stor sorg vi konstaterar att Stiftets och kommunens ansträngningar, som ledde till samsyn, så enkelt och obarmhärtigt, kan köras över av en organisation. En organisation, som faktiskt är tillsatt att värna om natur och människa i samspel.

Cia Lindkvist Steén – Ordförande Gryts Sockenförening

Jan Peder Dareus – Gryts Sockenförening och Näringslivsrådet