Jan-Peder Daréus och Håkan Eriksson (foto & text Barbro Pettersson)

Gryts Sockenförening arrangerade och bjöd in företagare och Valdemarsviks sparbank för att få till en dialog hur vi ska förbättra att få Gryt framåt. Ett 30-tal anammade inbjudan.
Ordförande Cia Steen Lindkvist hälsade alla välkomna och berättade lite om föreningens framtida arbete. Hon berättade om alla företagare och föreningar som finns i Gryt.
Håkan Eriksson, VD på Sparbanken, drog ekonomin inte bara för vår kommun, utan hela Sveriges.
– Det är en riskabel balansgång för den ekonomiska politiken. Inflationen var låg i slutet av 2021 för att under 2022 stiga snabbt. Räntorna höjdes kraftigt och höjningen fortsätter.
– Obalans utbud/efterfrågan.
– Ryssland/Ukraina.
– Stor efterfrågan/problem på den europeiska marknaden.
– Mindre efterfrågan på varor och tjänster.
Håkan gav beröm till alla företag i kommunen och ser ljust på framtiden. Och tror inte vi i Gryt ska drabbas så hårt ekonomiskt. Vi ska vara optimistiska och känna oss trygga.
Håkans citat
” Skiter det sig ekonomiskt -prata med din bank”
” Bygden och dess innevånare ska blomstra, vi har en vacker skärgård att vara stolta över”
Sparbankens bilder ska uppmuntra oss att vara kreativa och positiva.
Besöksnäringen har ökat markant under 2021/2022. (kan avläsas genom ökade mobiluppkopplingar)

Håkan berättade om Harads-Hanna, en kreativ kvinna i en liten ort med 500 innevånare nära Boden. Hon gick från noll till att få en hel bygd att blomstra. Läs mer:
https://www.boden.se/bodensare/landsbygd/harads
Han ser möjligheten att vi Gryt kan utvecklas på samma sätt, där vi samlar idéer och gör verklighet av dem. Men vi måste ha kommunen med oss.

Jan-Peder (ledamot i Sockenföreningen) nyutnämnd ordförande för Näringslivsrådet i kommunen berättade om ambitionen för att företag och näringsliv ska kunna utvecklas och få stöd och hjälp. Han jobbar för hela kommunen, men brinner särskilt för Gryt.
Gryt Sockenförening tackar för ett trevligt första möte med företagarna. Nästa möte kommer att bli ett
”Afternoon-the” möte så att även de företagare som inte kunde komma med idag, ska få möjlighet att vara med.
Tack till Fyrudden för gofika.