Magnus är en bra förebild för oss i Gryt, inte minst inom sitt tidigare riksdagsarbete.
Nu är han en av två ordförande för projektet Hela Sverige ska leva. Självklart är vi tacksamma att Magnus har sin fasta punkt och bor här i Gryt.
Vi kommer att få höra honom berätta om projektet på Gryts Sockenfest 15 december.
Hela Sverige ska leva är också gemensamt för vad Sockenföreningen står för.
https://www.helasverige.se/nyheter/nya-ordforande-i-riksorganisationen-hela-sverige-ska-leva/