Föreläsningsföreningens program i november 2022 vi avslutar med föredraget om Nils Liedholm den 29 november kl. 19.00 i Gryts Bygdegård. Berättare Magnus Höjer.