Att få ha sin båt i Fyruddens hamn under vintersäsongen kostar 220 kr/månad.
Man anmäler sig till Gunilla Halldén på kommunen och meddelar hamnvärden tel. 0706 014209 att man ämnar ha en plats här.