Med anledning av insändaren 3/12-22 i NT om Naturreservatet i Gryt, Gamlebofjärden.
Gryt behöver balans mellan natur och landsbygdsutveckling
Det är med ytterst stor förvåning man läser vad 4 representanter för SNF i länet skriver om
Gryts nya Naturreservat. Man hänvisar till höga naturvärden och framhäver hur illa det är att
få till en utveckling för människor i det området, som är bestämt ska vara noden kring vilket
skärgården ska fungera. Så långt kunskapen kring det föreslagna området föreligger, så är
ingen, som bor i området negativ till ett naturreservat. Däremot finns det genuina skäl till att
bemästra balansen mellan människa och natur i detta område, vilket de allra flesta boende i
Gryt är mycket överens om. Hur några, väl initierade personer från SNF i länet, kan försöka
få oss att förstå något annat är extremt förolämpande. Kommunen och markägaren (Stiftet)
är väl överens om att ett område, motsvarande 15%, skulle kunna tas bort från det
föreslagna Naturreservatet och användas för exploatering. Dessutom är just detta område
inte, och det tål att påpekas igen, inte mark med höga naturvärden! Det vore klädsamt om
företrädarna i demokratisk ordning satte sig in i ärendet och gärna efterfrågade de boendes
syn på frågan. Det skulle ju kunna vara så att företrädarna inte fått den kompletta bilden till
sig innan man skriver en insändare? Det är också så att Ni som företrädare för SNF axlar en
viktig roll, som inte så här lättvindigt ska eller borde hanteras! Är det dessutom så att man
inte bor här och ändå har starka åsikter blir insändaren ändå mer tvivelaktig.
För Gryts lilla samhälle är en utveckling, som tillför boende, mycket viktig för överlevnad
medan det motsatta självklart slår undan benen! 30 nya hus med barnfamiljer kan bli en till
avdelning på förskolan, 30 nya bebyggda tomter kan vara 10 nya företag i Gryt, 30 nya
tomter med sommargäster betyder massor av jobb för bygden. Så här små är marginalerna
för de som bor här. Gryt kan ha ytterligare ett naturreservat men behöver också
förutsättningar för att bygden ska överleva. De som bor i stan förväntas respektera just det
lilla samhällets livsvillkor!
Cia Lindkvist Steén – Ordförande för Gryts Sockenförening