På norra delen av kajen står en tank med HVO100, drivmedel för Östgötatrafikens båtar. Här finns godkänt bygglov och stämmer väl överens med hur man får placera en sådan tank, avstånd etc.
Läs mer: https://www.neste.se/neste-my-fornybar-diesel/hvo
Entreprenören för Östgötatrafiken https://www.skargardsbatar.se/hogstadproduktion.shtml
har avtal till 2026, gäller även tanken.

På Östra kajen finns under vintertid en ”isbrytare” tillhörande Östgötatrafiken, detta är en gammal lotsbåt som numera är grå till färgen. Man bryter is vid behov.

Samt kan tilläggas att från och med mitten av februari kommer posttrafiken i skärgården att köras av samma entreprenör. Annette som idag kör postbåten kommer att flytta och börja nytt jobb. En frisk fläkt vi kommer att sakna.