Här kan man läsa vad som gäller hamnordningen i Fyruddens hamn.
https://www.fyruddenshamn.se/wp-content/uploads/2020/05/Hamnordning-Antagen-kf-2020-03-30-%C2%A7-23.pdf