Så många Grytsbor som anslöt sig till Hjärt-Lung-räddningen, känns fint. Intresset för att rädda liv är stort på en så här liten ort, det poängterade Urban Englund från Räddningstjänsten.
Nu är vi flera som kan hjälpas åt om olyckan skulle vara framme.
Att ansluta sig till SMS-livräddare gör man i appen https://www.smslivraddare.se/
Vi kommer att arrangera ytterligare kurser framöver.