Ni som deltog på HLR hörde Urban berätta om MSB och hur viktigt det är att vi förbereder oss om vi skulle hamna i ett krisläge. Risken är stor och vi måste ta det på stort allvar.
Läs här hur vi bör förbereda oss:
https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/

Och lite till https://www.msb.se/sv/publikationer/vilka-personer-ar-sarskilt-riskutsatta-vid-bostadsbrander-och-vilka-atgarder