Petrel Group förvärvar Gryts Varv & Marina,

Marinkoncernen Petrel Group växer med strategiskt viktigt förvärv

Petrel Group AB har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Gryts Varv & Marina AB. Förutom geografisk expansion så innebär förvärvet möjligheter till synergier med övriga bolag i koncernen.

”Gryts Varv har med sin höga kapacitet och sitt strategiska läge en stor potential att kunna utvecklas vidare, inte minst genom att aktivera synergier med andra koncernbolag” Säger Erik Wickgren som tillträder som VD i samband med tillträdet den 1: a maj 2023.

Den som säljer varvet är Göran Ferm som har utvecklat Gryts Varv under många år, han kommer framgent att bistå med rådgivning till de nya ägarna, men kommer inte att arbeta operativt i verksamheten.

”Gryts Varv har utvecklats massor genom åren, det ska bli spännande att se hur de nya ägarna kan fortsätta den resan” menar Göran Ferm.

Om Petrel Group:

Petrel Group är en expansiv koncern som äger, förvaltar och utvecklar marina bolag. Företagen inom koncernen erbjuder produkter & tjänster för fritids- och yrkessjöfart. I koncernen ingår sedan tidigare bolagen Öregrundsvarvet AB, Öregrund Marine Service (Viggo Boats), Öregrunds Båtförvaring, Seacastle AB, och Fyrskeppet Biskopsudden AB.

Webbsida Petrel Group: www.petrelgroup.se

Kontaktperson Petrel Group: Erik Wickgren · erik@seacastle.se​

Kontaktperson Gryts Varv: Göran Ferm · goran@grytsinvest.com