Dags att se om era fritidshus och båtar eller be någon ha koll. Nu är de på gång. Det är vår även för tjuvarna.
För kännedom:
Från Kaggebo meddelades, att bortom Skeppsgården på Åsvikslandet har det varit flera inbrott i flera fritidshus. Enligt uppgift förekommer en vit större skåpbil med Est reg skyltar.
Våra lokala poliser är informerade,

Båtsamverkangruppen