Vi kommer att presentera vad vi gjort under senaste året.
Vi kommer också att presentera nya stadgar.
Vi bjuder på fika naturligtvis.
Stöd oss genom att bli medlem:
medlemsavgift per år 50:- på bg 5056-5787
eller swish 1232189934

Styrelsen