Efter utfarten från Ekön finns 11 olika utfarter fram till Fyrudden. Här gäller högsta hastighet med 70 km/t. Östgötaleden löper över vägen i en skymd kurva, vilket är riskfyllt att passera. Flera utfarter är också skymda. Detta är påpekat till Valdemarsviks kommun och Trafikverket. Från Ekövägen finns ingen skyltning om att Östgötaleden går över vägen. Sommartid då det ökar med trafik på vägen ökar också de som promenerar längs Östgötaleden.
Vår önskan är att hastigheten sänks till 50 km fram till Fyrudden, åtminstone under sommarperioden.
Gryts Sockenförening har uppmärksammat media och polis bl.a. och nu återstår att se vad som händer.