Vi söker entreprenörer, helst lokala, som är intresserade av att räkna på staketet ute på Häradskär. Jordbruksverket kräver att vi kostnadsutsätter minst tre anbud mot varandra för att vi på så vis hanterar staten bidrag ansvarsfullt. Det rör sig om drygt 500 meter fårstaket.

Tacksam för svar eller tips till
Carl Hamilton
Projektledare
Valdemarsviks kommun
Tel +46 70-226 79 11