Fyruddens hamn är bl.a en bas för marinens utbildning i navigering. Vi ser dem här vår och höst.
Utbildningen pågår till vecka 24 och de återgår sedan till sin hemmahamn i Karlskrona.
Utbildningen ingår alltså inte i Aurora 23.