Kärlekens trädgård Lilla Vik är öppen dagligen kl. 10-17.
Karola.messner@gmail.com

http://www.lilla-vik.se