Valdemarsviks kommun kommer att stänga ner flera återvinningspunkter i kommunen och nu står Gryts återvinning på tur, när sopsorteringen ställer om i Valdemarsvik och hushållsnära insamling av förpackningar införs. Containrar är nu bortplockade.
Det finns dåligt med information som vi hoppas ska komma snart.
I Fyrudden finns en återvinning, dock inte för metall. Här kan det bli ökat kapacitet av plast, papper och glas vilket stället stora krav på oss att ha sönder förpackningarna så mycket som går och att man aldrig ställer skräp utanför. Bäst är att man tar med sitt skräp in till Valdemarsviks ÅVC tills det nya systemet med utökning av egna sopkärl införs.