Sivert Sahlström var en drivande eldsjäl i alla de projekt som han startade för att göra Gryt lite bättre för oss alla. Han fick med sig oss i Gryts Sockenförening i sina arrangemang. Tillsammans byggde vi t. ex Återvinningsstationen på Stallplan 2015, vi utförde Kustdagarna 2017. Vi rensade sly vid infarten till Rågeterdalen. Han, tillsammans med Jörgen, såg till att Ekön fick fiber och när macken inne i Gryt lades ner, såg han till att en ny mack kom till vid Lundby.
Tror många hushåll har köpt hans Häradskärglas och inte bara vi Grytsbor.

Sivert blev aldrig Ordförande i Gryts Sockenförening som det var tänkt, han drabbades av sjukdom och kände att han inte orkande ta den rollen, men han höll kontakt med mig som redaktör och gav tips om vad jag skulle skriva om.
Sivert blev utsedd, som första och hittills enda, hedersmedlem i Gryts Sockenförening. Något som han var väldigt glad och stolt över. Ett kvitto på allt bra han har gjort för oss.
Han har också drivit ett projekt för att Östgötaleden mellan Fyrudden och Ekön ska få bättre framkomlighet även för cykel, barnvagn och rullstol.
Sivert somnade in i sitt älskade Korsudden på tisdagskvällen.

Barbro redaktör
(i samverkan med Tobias Sahlström)
(bild min egen)