Sockenföreningen i Gryt har jobbat och jobbar tillsammans med kommunen för att få en ny
återvinningsstation på plats i Gryt före sommaren.
Vi hade möte i mitten av november 2023 på kommunhuset angående miöljöstationer/återvinning Gryt.
Den 12 december bjöd vi in kommunen att tillsammans med Sockenföreningen och fastighetsägare
att titta på möjligheten att göra en del förändringar angående aktuella återvinngscontainrar. Det
bestämdes då att ta bort en container för papp och sätta dit en container för metall vid Fyrudden,
vilket innebär att det blev en komplett återvinningsstation. Den ska vara kvar som den är nu.
Vi tittade också på fastigheten 1:156 där den nya återvinningsstationen skall etableras. Under hela
tiden från december 2023 till idag har vi haft kontakt och fått rapporter från kommunen. Allt är klart
utom bygglov för att etablera den nya återvinningsstationen.
Den 19 februari 2024 fick vi besked av kommunen om att bygglov sökts och att de inväntar beslut i
ärendet. När det är klart så börjar arbetet på plats. Ambitionen hos oss i Sockenföreningen och
kommunen är att allt ska vara klart före sommaren i år.
Gryts Sockenförening