Grytportalen Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

Den framtida utvecklingen på Häradskär.

 

Tre ideella föreningar i Gryt representerar har ett lokalt intresse av Häradskärs bevarande och tillgänglighet. Gryts Hembygdsförening, Gryts Skärvårdsförening och Gryts Sockenförening.

 

Det vi vet är att det fortsatta statliga ägandet skall överföras från Fortifikationsverket till Statens Fastighetsverk.

 

Den ursprungliga verksamheten upphörde som bekant i sin helhet i början av 70 - talet. En verksamhet vars minnen det ligger i vårt gemensamma intresse att i största möjliga utsträckning bevara till eftervärlden.

 

Häradsskär är av riksintresse ur såväl kulturhistorisk synpunkt som med hänsyn till dess natur. Utöver att hela det av staten ägda området är värt att bevaras och vårdas bör det även på ett varsamt sätt göras tillgängligt för den intresserade allmänheten.

Vid kontakter med Statens Fastighetsverk, och dess chefsjurist Björn Andersson, har vi uppfattat att Fastighetsverket måhända ej är den lämpligaste förvaltaren av området. Måhända vore den vid flera tillfällen diskuterade Skärgårdsstiftelsen för Östergötlands skärgård alternativt någon annan ideell organisation med tillräcklig regional förankring och ekonomisk kapacitet en lämpligare förvaltare än Statens Fastighetsverk.

 

Detta är en komplicerad fråga som vi ingalunda kan presentera en färdig lösning på. Vi vill dock gärna medverka till att diskussionen om en långsiktig lösning initieras. Helst en lösning som även kan bli ett led i vår gemensamma strävan att vårda och utveckla Gryts skärgård och att öka allmänhetens och därmed samhällsorganens intresse för dessa strävanden.

 

Vi är angelägna att snarast möjligt få till stånd ett möte mellan Statens Fastighetsverk och undertecknade ideella föreningar för vidare diskussioner.

 

Vår kontaktperson är Anders Gustafsson. Telefon 0123 - 404 36, 070 - 980 5863
e-post anders.v.gustafsson@posten.se


Med förhoppning om en seriös behandling
och med Vänlig Hälsning

------------------------------------------------------------------------------------------------
Gryts Hembygdsförening Ordförande Anders Gustafsson
Gryts Skärvårdsförening Ordförande Per Gräslund
Gryts Sockenförening Ordförande Jens Magnusson

Petersborg Grönsö Berghäll

©  Gryt Portalen All rights reserved 2014