Grytsbladet Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

Tillbaka

HÄRADSKÄRS FYRPLATS


Häradskärs fyr kom inte med på Riksantikvarieämbetets lista över de 24 skyddsvärda fyrar i Sverige som skall K-märkas.
Om det kan man ju ha olika åsikter, jag har i alla fall min åsikt klar. Varför skall två Heidenstamsfyrar på västkusten K-märkas i synnerhet när fyren på Häradskär tillsammans med de två Heidenstammarna vid Sandhammaren på Skånekusten var de första som uppfördes i Sverige??

Samt att Häradskär var den första fyren i Sverige med roterande lins.

 

Människan kommer med all sannolikhet att fortsätta att bygga kyrkor, broar, hus, m.m. som i framtiden blir byggnadsminnen. Vi kommer dock aldrig mer att bygga några bemannade fyrar. Våra nuvarande fyrar och fyrplatser är kanske därför några av världens mest unika byggnader och det är vår uppgift att underhålla och bevara dem för kommande generationer.


Många fyrar och fyrplatser däribland Häradskär ska betraktas som kulturminnen och del av vårt kulturarv som man bör göra allt för att bevara. Häradskär är Östergötlands enda fyr och lotsplats av denna karaktär. Den är en utpost i Gryts skärgård och har ett natur och kulturhistoriskt värde av riksintresse och bör kopplas till olika typer av skyddslagstiftning och där staten m.fl., vad beträffar underhåll och vård, tar sitt ansvar.

 

Det är naturligtvis inte bara för oss som bor i Gryt som det är angeläget och viktigt att den här epoken inte glöms bort utan bevaras åt eftervärlden i största möjliga utsträckning.
Skärgårdarna har under de senaste decennierna avfolkats i en allt snabbare takt och detta gör att det finns allt färre krafter som kan hjälpa till att bevara och ge liv åt de gamla natur och kulturminnesmärkena och även skärgården som sådan.

 

Självklart är att kulturlandskapet endast kan bevara sin skönhet om det brukas och vårdas med stor omsorg. Det är vår bestämda uppfattning att allt som rimligen kan göras, för att bevara de gamla kulturminnena samt att göra dessa tillgängliga för en större allmänhet, bör göras.

 

Det är inte enbart fyrarna som är våra minnen utan hela fyrmiljön, för att förstå livet vid fyrplatsen är det viktigt att även bevara bostadshus, ekonomibyggnader, flaggstänger, trädgårdar, staket bryggor m.m.
Fyrfolket som en gång bemannade fyrplatserna är snart historia. Vårt arbete bör inriktas så att deras insatser, livsverk och livsbetingelser aldrig glöms bort.

 

Med anledning av att Häradskärs fyr inte kom med på "K-listan" så har Jan Eriksson från Länsstyrelsen tagit upp frågan på det senaste mötet i Skärgårdsrådet. Rådet som består av representanter från tre kustkommuner länsstyrelse och landsting kom överens om att Jan skall tillskriva Riksantikvarieämbetet och begära att Häradskärs fyr skall förklaras som byggnadsminne.

 

Men vad är Häradskärs fyr utan sin fyrplatsbebyggelse? Jan lovade att försöka få Riksantikvarien att förklara hela Fyrskäret som ett byggnadsminne.

 

Att få en byggnad förklarad som byggnadsminne kan innebära en process på flera år, MEN så fort frågan är väckt kan man anse att byggnaden är skyddad tills slutgiltigt besked kommer från Riksantikvarien. Vilket betyder att nuvarande ägare till fyr och fyrplatsbebyggelse måste sköta och vidmakthålla byggnaderna.

 

Båkfoten som står norr om fyren är enligt Jan Eriksson redan klassad som fast fornlämning. Stenarna som den är uppbyggd av får inte röras, vilket tydligen inte alla känner till.

Är det någon som har några data om båken så är Gryts Hembygdsförening tacksam för alla uppgifter som går att få fram. Vi ska försöka sammanställa dessa eventuella uppgifter med de vi själva har och sedan i samarbete med Länsstyrelsen ta fram en informationsskylt. Undertecknad tar gärna emot information.

 

Häradskär är ju ett fantastiskt utflyktsmål och vi måste slå vakt om allas möjligheter att som besökare, utan att känna sig påträngande, kunna besöka ön och fyrplatsen.

Lars Åman

 


 

GrytsBladet

©  Gryt Portalen All rights reserved 2014