Din start i Gryts skärgård ~ Sidan drivs av Gryts Sockenförening

HARSTENA

Harstena är en ö i det yttersta havsbandet i Gryts norra skärgård. Ön har en lång och spännande historia och man vet genom skattelängder att ön var bebodd redan 1543. Harstena är känd för den väl bevarade skärgårdsmiljön med alla sina sjöbodar och röda små hus. Ön är känd för den säljakt som bedrevs där tidigare och många känner också igen Harstena genom sjöväderrapporterna.