Grytportalen Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

För en brukad och bebodd skärgård

med rent vatten och rikt biologiskt liv

i ett väl hävdat och med ömsint omtanke

bebyggt kulturlandskap. Gryts skärgårdslandskap

Betesprojektet

Efter många vedermödor befinner sig nu Betesprojektet i slutfasen av den del som består av de tre ladugårdsbyggena.
Trots alla troliga och otroliga händelser under årets gång, så tyder allting på att alla tre nya ladugårdar kommer att vara bebodda av ett stort antal ångande trynen under den vinter som just har börjat. I detta sammanhang, vill vi brukare och ägare än en gång framföra våra tack till de generösa donationerna till byggena från Grytsskankens läsare.
Det blir naturligtvis även en lättnad för oss projektdeltagare att möta er och kunna säga att "här är de färdiga ladugårdarna som ni bidrog till!". Att hantera andras pengar, som i det här fallet, är ju annars en väg full av fallgropar. Det har många fått erfara.

På Gräsmarö är betonggjutningen av grunden klar och stommen kommer att resas under vecka 47.

Kättilös ladugård användes redan förra vintern. Gödselhanteringen var ej klar och kördes på dispens förra säsongen. Detta färdigställs under november.
Bodalens nya ladugård är i det närmaste färdigbyggd. Det som återstår är delar av el och vatteninstallationen, som kommer att göras klar under november.
Med den färdiga infrastrukturen som de nya ladugårdarna innebär, föreligger förutsättningarna för de egentliga landskapsförbättrande åtgärderna. Även nästa fas av projektet kommer att drivas i nära samarbete med Världsnaturfonden WWF och Länsstyrelsen Östergötland.

Vi vill i detta sammanhang uppmuntra intresserade markägare:
" Har ni en markbit som ni skulle vilja få restaurerad, d.v.s röjd och återställd, till det gamla kulturlandskapets prakt och därefter betad av kor eller får, så hör gärna av er till mig eller någon av brukarna."

Henrik von Grothusen

 

Artiklar publicerade i Gryts-Skanken Nr 2 December 2004

 

2006-01-08: Byggnadskultur: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Betesprojektet: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Kerstins grav på Gräsmarö: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Främmande fåglar: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Brev från Viking Olsson: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Sommarminnen 2004: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Kommunplanering: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Händelser i Grytsbygden: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Ett svunnet skärgårdsliv: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Sent i oktober: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Nisse på Sumpen: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Nr 2 December 2004 Första sida: Gå tillbaka här.