Grytportalen Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

För en brukad och bebodd skärgård

med rent vatten och rikt biologiskt liv

i ett väl hävdat och med ömsint omtanke

bebyggt kulturlandskap. Gryts skärgårdslandskap

Byggnadskultur

Skärvårdsföreningen har med oro noterat att nybyggnation i Gryt sker på ett olyckligt sätt. En del ny arkitektur hävdar sig själv och lyssnar dåligt på lokal tradition och miljö. Det räcker ju inte alltid med att stugan är röd för att passa in. Det finns mycket att lära av äldre bebyggelse avseende gårdsbildningar, proportioner, att utföra en sammanhållen lugn bebyggelse istället för individualistisk "spretig" arkitektur.

Den enhetliga "kloka" äldre bebyggelsen, som präglat skärgården, finns ej orörd kvar på många ställen. En ny byggnadstyp för nya ändamål har kommit till. Det är fritidshus som ska vara billiga och lättskötta och gärna ha sjöutsikt. Ett litet illa placerat hus, med dålig färgsättning, kan skämma inte bara sig själv utan en hel bymiljö.

I många nya villaområden kan man se en vilja att särskilja sin eventuella framgång med egensinnig arkitektur. Sådana villamiljöer blir ju oerhört heterogena och roliga. kanske med alla husen som tävlar mot varandra i uppmärksamhet. Den gamla skärgårdsbebyggelsen framstår som en motsats. Lugn och sammanhållen. Underordnad inte bara landskapet utan även sina grannar.

 

Gryt och St Anna skärgårdar har inte det landskapsbildskydd som t.ex hela skärgården i Kalmar län har. Det finns på Öland, Gotland, Bjärehalvön m fl ställen. Vi har strandskydd som i hela landet men det räcker inte så långt. För att angripa det här på något sätt, har Skärvårdsföreningen bildat en arbetsgrupp bestående av Frans Liliedahl, Anders Andersson och Hans Noack. Den senare planarkitekt i Valdemarsvik. Gruppen har sammanträtt och tror sig kommit fram till följande mål.

Skärvårdsföreningen skall aktivt taga fram en skrift för att främja god byggnadskultur i vår skärgård. Bra förlagor finns, framför allt på Gotland där man har en lång tradition att vårda en lokal arketypisk arkitektur. Genom kommunen kan man erhålla typritningar för "anpassad" byggnadsmiljö.

Det gäller inte bara en enskild byggnadsutformning, utan allt från husets placering på tomten, förhållandet till övriga hus väderstreck och blåst. Från landskapet ned till typiska detaljer.

Skriften bör omfatta hela skärgårdsbebyggelsen från Kalmarsund upp till Bråviken. Den bör rikta sig dels till dem som har gamla hus och hur man tar hand om dem och dess särart. Dels till alla som tänker bygga ett nytt hus i området.

 

Varje fastighetsägare och varje bygglovsökande skall få ett exemplar av skriften.
Gryts skärvårdsförening skall söka "partnerskap" inom kustlandet (innan kustlandet upphör) för att erhålla finansiering av projektet. Vi tar sedan kontakt med länsstyrelserna i Östergötand och Kalmar, för att få till stånd den en inventering av Gryts och St Annas skärgårdar, som en förlängning på den grundliga inventering som redan skett i Småland.

Viss inventering har Redan gjorts hos oss, exempelvis på Bokö). Gryts Skärvårdsförening står som projektägare. Som sådan har man stort inflytande över skriftens innehåll och utformning. Det är länen som skall utföra själva inventeringen. Det fortsatta arbetet utförs av länen i samarbete med kommunerna.

Frans Liliedahl

 

Artiklar publicerade i Gryts-Skanken Nr 2 December 2004

 

2006-01-08: Byggnadskultur: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Betesprojektet: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Kerstins grav på Gräsmarö: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Främmande fåglar: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Brev från Viking Olsson: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Sommarminnen 2004: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Kommunplanering: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Händelser i Grytsbygden: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Ett svunnet skärgårdsliv: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Sent i oktober: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Nisse på Sumpen: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Nr 2 December 2004 Första sida: Gå tillbaka här.