Grytportalen Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

För en brukad och bebodd skärgård

med rent vatten och rikt biologiskt liv

i ett väl hävdat och med ömsint omtanke

bebyggt kulturlandskap. Gryts skärgårdslandskap

Händelser i Grytsbygden

Bebyggelsen vid Fyrudden

Den planerade byggnationen vid Snäckudden vid Fyrudden fortgår. Flertalet av de fristående husen på höjden är sålda. I mitten av oktober monterades hus nummer 2. Vi får hoppas att slutresultatet blir så bra det kan bli. Det söndersprängda berget är ju inte för roligt att se.

Fyrudden

Sedan i våras driver Olle och Marianne Månsson såväl skeppsfournering som restaurang och livsmedelsbutik i egen regi. Den samlade verksamheten är nu till salu. Vi får hoppas att nästa ägare kommer att fortsätta utveckla och driva verksamheten med samma engagemang och känsla som Olle och Marianne gjort.

Golfbyn

Tillsammans med Hembygds och Sockenföreningen har vi engagerat oss i planerna på exploatering av upp till 200 småhus i anslutning till golfbanan. Vi har gemensamt med Hembygdsföreningen tillskrivit kommunen och vädjat om förnyat samråd eller i vart fall om information till Grytsborna om planerna.

Vi har även skrivit en insändare till Norrköpings tidningar. Skrivelsen i sin helhet kan läsas på annan plats i det här numret av Skanken. Avsikten med vårt agerande är, att försöka väcka opinion, inför verkställandet av något som mottogs mycket positivt av Grytsborna för tretton år sedan. Vi är inte säkra på att man har samma syn i dag. Det finns idag kanske bättre och mera centralt belägna detaljplanerade områden att exploatera.

Häradskär

Den framtida förvaltningen av Häradskär är åter under diskussion. Vi har tillsammans med ovanstående föreningar engagerat oss även i den frågan. Såväl Fortifikationsverk som Sjöfartsverk är på väg att överlämna byggnaderna på Fyrskäret och fyren i Statens Fastighetsverks förvaltning.

Byggnaderna på lotsskäret förvaltas redan av Statens Fastighetsverk. Vi ser här möjligheter att kunna ta ett samlat grepp över skäret i form av en lokal andrahandsförvaltning eller stiftelse i någon form. Allt för att värna om kulturskatten och göra den tillgänglig för så många som möjligt på ett kontrollerat sätt. Kanske kan det vara första byggstenen i den skärgårdsstiftelse som diskuterats i ca 15 år. Ett möte mellan kommunen och oss för att stämma av våra idéer med dom är planerat.

Kyrkan

Gryts kyrka har under oktober månad firat 200 årsjubileum. Bara några månader innan hade Valdemarsviks/Gryts pastorat anställt en ny kyrkoherde. Hans namn är Andreas Danielsson och kommer närmast från Stjärnholms stiftgård i Sörmland. Han och hans fru Pia har bosatt sig i Gryts prästgård. Pastoratet har även anställt en ny kantor, Erik Gruvebäck. Dessutom en församlingspedagog vid namn Jan Bäcklie. Alla började sin tjänstgöring i pastoratet i mitten av augusti. En ny komminister har även anställts. Hans namn är Leif Marmgård. Han börjar sin anställning efter årsskiftet. Kyrkolivet i Gryt och Valdemarsvik har nu fått en ordentlig nystart, efter att under flera år ha gått på sparlåga.

Anders Gustafsson

Riksdagsmotioner för ökad trygghet och trivsel på sjön

Till riksdagen har i höst lämnats två motioner som berör båtlivet. Dels av Claes Roxbergh m.fl. (mp), dels av Kerstin Heinemann (fp). Roxbergh föreslår generella fartgränser. 30 knop i dagsljus och 20 i mörker, samt åldersgränsen 16 år för att framföra snabba motorbåtar.

Heinemanns motion handlar främst om bullergränser. Hon föreslår att samma bullergränser som gäller på våra vägar, även bör tillämpas till sjöss. Dessutom vill hon att samma generella fartbegränsningar som i Roxberghs motion skall införas.

Som synes går dessa motioner i samma riktning som Skärvårdsföreningen förespråkar.

Vi har genom brev från statsrådet Ulrica Messing fått veta, att de olika frågor om säkerhet och trivsel på sjön, inklusive körkort, som nu aktualiserats på många håll, kommer att tagas upp i en transportpolitisk proposition våren 2005.

Bengt Heilborn

 

Artiklar publicerade i Gryts-Skanken Nr 2 December 2004

 

2006-01-08: Byggnadskultur: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Betesprojektet: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Kerstins grav på Gräsmarö: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Främmande fåglar: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Brev från Viking Olsson: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Sommarminnen 2004: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Kommunplanering: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Händelser i Grytsbygden: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Ett svunnet skärgårdsliv: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Sent i oktober: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Nisse på Sumpen: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Nr 2 December 2004 Första sida: Gå tillbaka här.