Grytportalen Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

För en brukad och bebodd skärgård

med rent vatten och rikt biologiskt liv

i ett väl hävdat och med ömsint omtanke

bebyggt kulturlandskap. Gryts skärgårdslandskap

Sommarminnen 2004

Årets föreningsstämma avhölls den 3 juli på vår sedvanliga tingsplats i Ledins ombyggda fejs. Ett 80-tal medlemmar, inklusive barn, kunde räknas in.

Sedvanliga stämmohandlingar var utsända i förväg. Styrelsen beviljades ansvarfrihet. Två av ledamöterna ville avgå. Nämligen Lars Trygg i Bokö by och Bengt Heilborn från Morsholmen i Fångö by. Till ersättare valdes Marie Ledin, som ordinarie ledamot, med åtagande att bli kassör efter Bengt Heilborn, samt Frans Liliedahl med åtagande att handlägga projektet Byggnadskultur i Gryt.

Bokslutet visade att föreningen vid bokslutsårets utgång den 30/4 2004, hade 80 tkr i kassan, trots att vi under året bidragit till Betesprojektet med 124 tkr. Detta hade möjliggjorts bl.a av, att vi utöver medlemsavgifter på 29 tkr, fått in 59 tkr i gåvor, varav ca 50 tkr i form av minnesgåvor med anledning av vår medlem Håkan Ledins bortgång. Vidare genom ett netto på försäljningen av boken Kråkmaröborna på ca 77 tkr.

Vid stämman tilldelades godsägare Arne Nilsson, Fredriksnäs säteri, föreningens diplom "för omtänksam och engagerad vård av säteriets herrgårdslandskap och särskilt för bevarandet av en lång sträcka av vår sockens stränder i ursprungligt skick."

I sitt tack tillskrev Arne sin skogvaktare Roland Jonsson äran för den goda landskapsvården.

Stämman beslutade att tillställa Näringsdepartementet en skrivelse, där det föreslogs generella fartgränser inomskärs för fritidsbåtar, krav på åldersgräns och kompetensbevis för förare av snabba båtar, samt begränsning av bullerstörningarna. Skrivelsen sändes även till EU via dess kontor i Stockholm.
Till länsstyrelsen vädjade stämman i särskild skrivelse om förbud för körning med vattenskotrar utanför allmänna farleder.

Vid stämman framfördes önskemål om, att föreningen skulle utge en matrikel med medlemmars namn och adresser, såväl sommar som vinter. Styrelsen avser att arbeta fram en matrikel så snart vi hinner och kan.

Efter stämman kåserade Karin Klöör om gamla tiders skärgårdsmat. Hon och Orvar Andersson serverade vidare självtillverkad saltströmming, enbärsdricka och sötost. Vidare ställde Karin ut tavlor med friska skärgårdsmotiv till försäljning. Hon och Orvar sålde sina fina trävettar snidade av Orvar och målade av Karin. Stor åtgång på alla alster.

Efter matsäckslunchen i det fria, visades Prins Wilhelms Harstenafilm. Kommenterade gjorde Göran Lindell och Per Gräslund, som båda var med då det begav sig 1947.

Slutligen kunde de som så önskade, deltaga i en kort guidad visning av byn. Dom kunde även beskåda familjen Sven Dahlstedts, i bybilden exemplariskt inpassade nybygge.

Utfärden till Håskö gick av stapeln den 17 juli. Den hade lockat 83 deltagare. Stig och Göran samt Åsa och Peter Andersson var våra värdar. De presenterade sig och sin ö, innan vi drog in över åkrar och hagar samt besåg den vackra Lotsudden med sina husgrunder. Där berättade PerAnders Boquist om Håskö och om lotsverksamheten i vilket hans förfäder deltog.

Håskö befanns vara ett väl hävdat skärhemman, där jordbruk, fiske och jakt aldrig lagts ned. Det har hållits i gång av nu fyra och förhoppningsvis - inom något dussin år - fem generationer Andersson. Utöver sedvanliga näringar, drivs ett sågverk och en seglarhamn som komplement till näringsunderlaget. Således ett hemman i skärbors ägo, under mycket god skärbovård. Ingen vanlighet i dagens Gryt. Men desto roligare att se och njuta av. Vi for alla hem nöjda och inspirerade.

Än lever skärgården! Må livet kunna fortsättas.

Utfärden till Kättilö den 31 juli lockade mellan 60 och 70 deltagare. Michaela och Jonas Andersson, som driver öns stora jordbruk, samt Henrik von Grothusen visade sin nya lagård, som ingår i Betesprojektet "Skärvård i Gryt". Vi imponerades av denna moderna anläggning, som förhoppningsvis skall bidraga till att stora delar av vår skärgård hålls väl betad. Samtidigt underlättas Jonas och Miccas tidigare lagårdsslit. Vi förvånades över, hur väl den stora byggnaden ändå passade in i omgivningen.

Därefter besåg vi Kättilös bykärna. En bykärna som näst Harstenas torde vara skärgårdens bäst bevarade. PerAnders Boquist gav oss bakgrunden och glimtar av öns historia, i vilken hans egen släkt deltagit och deltar. Liksom alla våra utfärder gynnades denna av vackert väder.

Vi tackar Kättilöborna och gratulerar Jonas och Micca samt önskar dem lycka till.

Per Gräslund

 

Artiklar publicerade i Gryts-Skanken Nr 2 December 2004

 

2006-01-08: Byggnadskultur: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Betesprojektet: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Kerstins grav på Gräsmarö: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Främmande fåglar: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Brev från Viking Olsson: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Sommarminnen 2004: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Kommunplanering: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Händelser i Grytsbygden: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Ett svunnet skärgårdsliv: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Sent i oktober: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Nisse på Sumpen: Läs berättelsen här.
2006-01-08: Nr 2 December 2004 Första sida: Gå tillbaka här.