Grytportalen Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

<< Tillbaka <<

För en brukad och bebodd skärgård

med rent vatten och rikt biologiskt liv

i ett väl hävdat och med ömsint omtanke

bebyggt kulturlandskap. Gryts skärgårdslandskap

Gryts-Skanken

Medlemsblad för Gryts Skärvårdsförening


Grytsskankar, så kallades skärborna från Gryt av St Annae hankar, av
Tryserums trattar och av Ringarums vargar, men även av Roslagens kalvar.

Skärgården och skärvården har en unik chans

Ibland hör vi frågan om skärvårdstanken kommer att klara kommande generations och politikskiften, så att "en brukad skärgård--- i ett väl hävdat---kulturlandskap" överlever. Kommer det att finnas bofasta brukare och kommer de att ha kunder som vill "köpa skärvård"?

Den största skärvårdsköparen i dag, är skattebetalarkollektivet genom dess politiker och ämbetsmän. Utan deras köp av betade och hävdade marker, skulle skärgården redan ha övergått i en obrukad och vintertid obebodd djungel. Vill skattebetalarna fortsätta på den inslagna vägen och kan politikerna finna en jordbruks och miljöpolitik som inte diskriminerar uländer och inte knäcker EU:s ekonomi?

Ytterst beror skärvårdens framtid på "oss skattebetalare", men givetvis även på "oss markägare" och på "oss brukare". Slutligen även på hur "vi skärvårdare" förmår övertyga och entusiasmera vår omgivning och särskilt våra efterkommande.

 

Det är ganska klart att inget EU och inga skattebetalare i längden kan hålla igång ett stort och ett eventuellt marknadsmässigt tveksamt jordbruk i hela Europa, eller i hela Sverige endast för bevarandets skull. Det kommer att ske val. Då tror jag att skärgårdens av många upplevda och älskade odlingslandskap har en god chans att höra till det utvalda.

Här är jordbruken och öarna små och naturligt avgränsade, så att synliga insatser kan göras med relativt begränsade insatser från "köparnas" sida. Det må vara markägare, turistföretagare och deras kunder eller kommuner och deras fritidsfolk men främst skattebetalarna som skall inspireras att köpa ett vårdat, öppet, ljust och levande hag och ängslandskap i skärgården.

I vilket fall gäller det att dessa köpare finner sig få valuta för sina pengar. Det kan de få, men bara om vi skärvårdare och alla de skärbönder, turistvärdar och andra företagare, som kan få sin bärgning förbättrad genom att nyttja landskapets kvaliteter, gör ett excellent jobb. Inte bara genom den fysiska vårdens kvalitet, utan även genom att utnyttja bygdens väl dokumenterade historia och dess mer eller mindre uppenbara naturvärden.

 

Men därtill genom att informera och entusiasmera dagens och morgondagens väljare och deras politiker. Till hjälp har vi en omfattande dokumentation i skärgårdslitteraturen från Strindberg till Henning Mankell, i uppteckningar och Hembygdsgårdar, i kunskap om praktiskt skärbruk och i en ökande mängd av miljökunskaper.

Genom Betesprojektet "Skärvård i Gryt" har vår förening medverkat till att ge skärvårdande brukare och ägare bättre tekniska och ekonomiska förutsättningar för sin betesdrift. Utan skärvårdsköpare blir mångmiljoninvesteringen dock värdelös. Andra markägare och andra skärvårdsköpare måste ställa upp.

Det mest effektiva påverkansmediet i dag torde vara TV. Intet annat medium förmedlar fakta och känslor så väl.

Därför har Skärvårdsföreningen startat ett samarbete med fotografen och landskapsdokumenteraren Peter Gerdehag. Han har just vunnit första pris i en internationell naturfilmstävling med sin TV-film "Bondens tid på jorden". Han är frälst på vårt budskap. Men film kostar mycket pengar.

Vi har noterat preliminärt intresse från några tänkbara finansiärer bland annat Världsnaturfonden. Även du får gärna hjälpa till. Med egen eller anvisad stor eller småkova.

Per Gräslund

 

Gladan 1925 Tage Jonsson
Här kommer en bild av skeppsgosse Gladan gjord av Kråkmaröpojken Tage Jonsson som seglade i henne på 1920-talet.
Den nyss sjösatta Skeppsholmsbriggen Tre Kronor af Stockholm är en kopia av denna brigg.

 

Artiklar publicerade i Gryts-Skanken Nr 2 December 2005

 

2006-04-16: Greve Mörner: Läs berättelsen här.
2006-04-16: Vattenskotrar och båtkörkort: Läs berättelsen här.
2006-04-16: Skogen vid kusten: Läs berättelsen här.
2006-04-16: Huset på Udden: Läs berättelsen här.
2006-04-17: Litteraturtips: Läs berättelsen här.
2006-04-17: Glimtar av skärspråk: Läs berättelsen här.
2006-04-17: En skärbondes dagbok: Läs berättelsen här.
2006-04-17: Vad betyder Harstena?: Läs berättelsen här.
2006-04-17: Sommarens begivenheter: Läs berättelsen här.
2006-04-17: Käre Medlem!: Läs berättelsen här.
2006-04-17: Gryts Hembygdsförening: Läs berättelsen här.
2006-04-17: Notiser: Läs berättelsen här.