Grytsbladet Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

Tillbaka

GRYTSBLADET

Tidningen utges i samarbete med föreningslivet i Gryt

Ordföranden har ordet

Visst blev det väl bra med ny beläggning på vägen. Och fort gick det också. Vad man hoppas är ju att förfallet inte ska behöva gå så långt innan det blir dags nästa gång. Och dikena förra året! Synd bara att inte de allra mest feldoserade kurvorna rättades till också. Då skulle vägen ha blivit än bättre och säkrare.

 

När det här skrivs i månadsskiftet september/oktober är det fortfarande grönt med några inslag av gult och rött. Det är bara askarna som fällt bladverket. Ett fantastiskt år hittills ur vädersynpunkt åtminstone! Lite lagom vinter var det med en utdragen vår, en försommar med värme och sedan ganska ordentligt med regn. Visserligen under den mest intensiva semesterperioden, men man kan ju inte få allt. Och så en solig och varm sensommar. Rekordskördar står det i tidningen. Och rekord med mygg måste det också vara. Massor, små, ettriga och hungriga är de i alla fall.
Kanske en frostnatt eller två kan hjälpa till att decimera stammen en del……….

 

Försommarvärmen förde med sig en algblomning i Östersjön av sällan skådat slag, precis som miljöexperterna varnat för. Ute till havs drev vida algbälten , en brunaktig sörja, med vindarna, och långt in i skärgårdarna låg ett algtäcke som efter ett tag skiftade färg och antog en blåaktig färg och luktade sällsynt illa. Många säger sig aldrig ha sett en algblomning värre än årets och alla undrar vi väl vad som komma skall till nästa sommar? Om förutsättningarna är de rätta blir det troligen ännu värre. En katastrof, javisst!

 

Sockenföreningen har i samarbete med Skärvårdsföreningen uppmärksammat miljöministern Lena Sommestad på problemet och vår oro inför framtiden. Vi har också fått svar därifrån, där man också informerar om vilka åtgärder som regeringen vidtar. Vad som kommer ut av detta i konkreta resultat kan bara framtiden utvisa.

 

Vi har också skrivit och skickat bilder till Margot Wallström och EU-kontoret i Bryssel. Svar har också kommit därifrån där man redogör för hur man tänker och planerar för miljöfrågorna. Inte är det så att svaret innehåller några konkreta åtgärder, men EU-samarbetet borde underlätta att man kommer till skott då alla länderna runt Östersjön, Ryssland undantaget, är medlemmar och borde ha samma intresse av att bryta trenden med ökade föroreningar i Östersjön. Visst kan vi var och en bidra till förbättringar men för att lyckas uppnå påtagliga resultat måste frågan ges högsta prioritet på högsta politiska nivå.

Häradskärprojektet skrev Annica Åkerblom om i förra numret av Grytsbladet. Tyvärr gick frågan i stå men är på gång igen enligt Annica och en EU-ansökan har lämnats in. Beslutsdatum är 7:e december och sedan får vi se om den beviljas och vad som händer sedan. Upplägget är detsamma som tidigare och medfinansiärer är Valdemarsviks kommun och Östsam.

 

Vattenskotrarnas framfart i Östergötlands kust- och skärgårdsområde är nu beslutad om av Länsstyrelsen och finns nu publicerade. Beslutet innebär bl a att vattenskotrar får framföras i allmän farled och inom 300 meter på var sida om farledsmarkeringen dock inte närmare land än 100 meter. Dessutom får vattenskotrar även användas i fem särskilda angivna vattenområden varav område E är Flisdjupet . Den som vill veta mera kan vända sig till Länsstyrelsen, tel 013-1960 00, diarienummer är 523-14673-04.

Och så en rad om vår kommun, deras förmåga och intresse av, att diskutera utvecklingsfrågor i Gryt.

14/5 Sockenföreningen skriver ett brev till Kommunstyrelsen innehållande åtta punkter som vi bedömde som särskilt intressanta och där vi ville ha till stånd en diskussion. Frågorna spände över ett brett fält och nämnas kan: arbetstillfällen, äldreboende, bostadsbyggnation, översiktsplanen m fl frågor

 

Efter att ha väntat på svar i två månader ringde undertecknad upp kommunchefen Bertil Lindström och påtalade att vi fortfarande väntade på svar. Han mindes vårt brev och upplyste om att brevet skickats vidare till handläggare för åtgärd. Han lovade också att stöta på så att vi skulle få ett svar åtminstone.

20/7 Vi får brev från kommunen och där föreslår man att representanter för kommunen och sockenföreningen träffas under september månad. Man avser att meddela tidpunkt för ett sådant möte under senare delen av augusti månad.

Augusti har gått och snart september och ännu har vi inte hört något om tidpunkten för ett sådant möte. Visst, vi förstår mycket väl att man kan ha mycket att göra på kommunkontoret men frågan är om man verkligen vill ha en diskussion med medborgarna. Kanske är det så att man tycker sig stå för alla goda idéer själv och inte behöver ha några impulser utifrån eller så är det väl så att man inte bryr sej. Det är svårt att veta men tydligen är vi inte ensamma om att vänta på svar.

Men fyra månader är en lång tid!

Som vi skrev i vårt brev är Sockenföreningens ambition: ”att bidra till en positiv utveckling med ett ökat befolkningsunderlag som säkrar samhällsfunktioner och kommunal service på en acceptabel nivå.” Inte kan väl detta vara på något sätt kontroversiellt och inte kan det väl på något sätt strida mot kommunens ambitioner? Gör det så är det naturligtvis högst intressant och då vill vi gärna veta detta.

Och så ett stort grattis till ”Mosse” Magnusson för bedriften att bli Svensk Mästare igen i fårvallning. Den här gången på hemmaplan i Breviksnäs.


Vid Pennan Stig Karlsson Ordförande

 

Redaktör’ns rader
Återigen är det höst, men den här hösten har ju inte liknat dom vanliga precis!
Det har blivit ett innehållsrikt nummer av Bladet. Tyvärr kunde vi inte få med skrivelserna i sin helhet, varken beträffande Fyrtorp eller Skogsbruket i skärgården. Men möjligheten finns ju för den som är intresserad att få ytterligare information. Roligt i alla fall att det finns planer på en utveckling av Gryt/Fyrudden, som kan innebära inflyttning.

 

SM i Fårvallning blev rena folkfesten. Trevligt och välordnat med bra väder. Det är lätt att förstå varför Border Collie besitter så mycket energi när man ser dem i arbete! Mosse måste ha samma energi som sina hundar… Roligt med folk som har initiativförmåga och kan organisera en tävling av det här formatet. Vi har förstått att Mosse är ett välkänt begrepp i vallhundskretsar med sina kurser och tävlingar.
Rosorna blommar fortfarande och sätter knopp, även om dom ser lite frostbitna ut.
Det är trots allt 1 november!

Gunnel Adolfsson Lundgren

 

Artiklar publicerade i Grytsbladet nr2 2005

2005-12-05 : SM i fårvallning : Läs berättelsen här.
2005-12-05 : Skjutvarning : Läs berättelsen här.
2005-12-05 : Capstan m.m. : Läs berättelsen här.
2005-12-05 : Nya Grytsbor : Läs berättelsen här.
2005-12-05 : Gryts Hembygdsföreningen : Läs berättelsen här.
2005-12-06 : Gryts Biblioteksföreningen : Läs berättelsen här.
2005-12-06 : Gryts Skärvårdsföreningen : Läs berättelsen här.
2005-12-06 : Halvor tröskar : Läs berättelsen här.
2005-12-06 : Planprogram Fyrtorp 1:114, 1:4 : Läs berättelsen här.
 

Gryts Sockenförening


©  Gryt Portalen All rights reserved 2014