Grytsbladet Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

EN PROMENAD PÅ HANTVERKARGATAN I GRYT

Finns det en Hantverkargata i Gryt?? Var ligger den??

Ja, om Du följt med på Hembygdsföreningens höstvandring den 8 sept. så skulle Du veta.
Vi var ett 60-tal personer som den här dagen samlades på .
- Stallplan?? Ett nytt namn. Var ligger det?? - Jo det är den plats som nu är upplåten för återvinningscontainrarna. Där låg förr bl.a. kyrkstallarna med plats för 18 hästar. Det var på den tiden när kyrksamheten var lite större än idag, då man kom utifrån byarna med häst och vagn. Här fick kusarna vänta tills prästen predikat klart och kaffet kanske avnjutits på Gretas Kafé.

Men vi fortsätter vår vandring med Sixten Magnusson som mångvetande ciceron. Vi rundar funkishuset och är nu inne på ”Hantverkargatans” västra del. Funkishuset, det första huset som möter oss, har inrymt konsumbutik fram till år 1965 då det istället blev postkontor med dagligt öppethållande och säte för lantbrevbäringen i Gryt. Postkontoret drogs in för några år sedan och all postal verksamhet flyttades till det istället blev postkontor med dagligt öppethållande och säte för lantbrevbäringen i Gryt. Postkontoret drogs in för några år sedan och all postal verksamhet flyttades till Valdemarsvik.

 

Mitt emot funkishuset ligger först det stora huset med eternitplattor på väggarna. Där har Valdemarsviks Sparbank haft sin filial. Senare års reglementen fastslog att på grund av rånrisken måste bankkontoren bemannas med en personal om minst två personer. Det ansågs ställa sig för dyrt – och Gryt blev av med sin bank.

Bakom bankhuset, lite svår att se från det här hållet, ligger smedjan där smeden August Levin hade sin rörelse. Det fanns två smeder i Gryt. August och Carl Levin. Carl var son till August. Carl hade sin verksamhet i Friden, vid utfarten från Gryt mot Valdemarsvik räknat. Carl Levin var en mycket skicklig yrkesman med många ”fina” beställningar, bl.a. arbeten till utsmyckningen av Stockholms Stadshus.

Men tillbaka till Hantverkargatan och August Levin. August utförde många arbeten till såväl jordbrukare som fiskare. Han var också hästskomakare, kunde tillverka skor till såväl hästar som oxar. August Levin upphörde med sin verksamhet i början på 1950-talet. Såväl hans lilla stuga som verkstad är nu sommarbostäder.

 

Bredvid bankhuset, inbäddat i trädgårdsgrönskan, ligger Gretas Kafé. Huset uppfördes ursprungligen på Stora Syltvik, men flyttades 1874 fram till kyrkbyn. Den lilla bagarstugan, strax intill är också hitflyttad. Den kommer från Högved. Stugan inrymmer fortfarande en järnspis med murad kåpa och den stora vedeldade bakugnen är intakt. Åtskilliga är de limpor och bullar som bakats i den ugnen!

Stället var från början krog med vinrättigheter. Spriten lär man ha inmundigat lite mer i skymundan.

När Greta Nilsson 1937 övertog stället fick det mer och mer inriktning som caférörelse. Kaffet intogs i salen, men det sägs att företrädesvis de manliga gästerna fortfarande mycket ofta fick ”telefonsamtal” eller av annan orsak gjorde sig ärende till Gretas kammare där en styrketår väntade.
Bredvid Gretas Kafé ligger Karlsberg som från 1929 ägdes av Martin Bergström. Martin drev buss- och taxitrafik i Gryt. Bussarna trafikerade vägen Gryt-Valdemarsvik med flera turer per dag. Från Valdemarsvik tog man sig vidare till Norrköping via tåg eller rälsbuss. Martin, eller någon av hans chaufförer körde bussen, den medföljande konduktören tog upp betalning. Hans uppgift var också att vid behov öppna och stänga grindar över vägen.
Karlsberg inrymde också telefonstation. Det här var före automatiseringens tid. Alla samtal kopplades manuellt. Det var Martin Bergströms hustru Astrid som tillsammans med ett antal ”flickor”, bl.a. Anna Erlandsson och Anna-Lisa Magnusson, skötte växelstationen. Stationen avvecklades 1965 då automatiseringen var genomförd.

Nästa hus på Hantverkargatan är Handelsföreningen, eller Skärgårdsbutiken som affären kallas idag. Som namnet anger var den ursprungliga butiken ett andelsbolag med 210 Grytsbor som delägare. Butiken startade 19 oktober 1891. Här kunde man göra som devisen säger; ”fråga efter allt, det mesta finns” Naturligtvis har butiken genomgått flera ansiktslyftningar. Ursprungligen expedierades man manuellt över disk. Många beställningar gjordes av skärgårdsborna och varorna levererades då ner till Rågetedalen.

För det ändamålet användes häst och vagn. Vid något tillfälle diskuterades ett inköp av en Volvo för att snabbare och lättare kunna distribuera varorna. Något inköp blev det nu inte. Istället blev det så att hästen tilldelades namnet Volvo.

Handelsföreningen såldes efter ”mer än hundra år i bygdens tjänst” och är numera endast en sommarbutik och går ett ovisst öde till mötes.
Mitt emot Handelsföreningen/Skärgårdsbutiken ligger det lilla vita huset Lindesnäs. Där bor Kerstin och Bertil Johnsson. Huset har tillhört byggnationen runt Fångö gruvor och flyttades till Gryt då gruvdriften på Fångö upphörde.

Granne med Lindesnäs ligger Signhildsberg, Här bedrev Orwar Östlings sin handel med tobak, tidningar och kortvaror.
I backen ovanför Orwars butik ligger Sundsberg. Här bodde skräddare Ernst Söder, en stor kraftig man och hans familj. Ernst lät bygga huset och bedrev här sin skräddarrörelse, på skräddares vis sittande på bordet med benen i kors. I huset bor nu Gunilla Reijner och Hilding Drakare.

 

Vi fortsätter backen uppför. På samma sida som Sundsberg ligger Lindesberg. Det byggdes av Gustaf Pålsson 1897. Gustaf Pålsson var plåtslagare till professionen och bodde här med sin familj. Gustaf gjorde alla slags arbeten i koppar, bleckplåt och aluminium. Under första världskriget uppstod problem. Ingen plåt fanns att tillgå. Han sadlade då om, köpte en båt med inombordsmotor en av de första i Gryt samt diverse fiskeredskap. Gustaf hade en otrolig näsa för var skötarna skulle sättas.

Han fick alltid stora fångster vilket resulterade i att andra fiskare väntade med att lägga sina fångstnät. När man visste var Gustav lagt sina skötar, la man sina strax bredvid. Skrönan säger att den spjuvern Gustaf ibland lurade sina konkurrenter. Vid mörkrets inbrott tog han upp sina skötar och flyttade dem till den plats där han tänkt lägga.

Då kriget var över återgick han till plåtslageriverksamheten.
Gustaf Pålsson var en mångkunnig man. Han bedrev tex. biskötsel, var politiskt aktiv och var den förste i Gryt som inhandlade en radio.

Mitt emot Gustaf Pålsson ligger IOGT-lokalen Logen Liljan. Den 15 april 1895 hölls det första nykterhetsmötet i Gryt och logen Liljan bildades. Tre år senare stod lokalen färdig och kunde invigas. Idag är fastigheten i privat ägo och Logen Liljan är vilande med endast ett fåtal medlemmar.

Nu följer vi backen uppför och tittar på husen på vänster sida ovanför Logen-lokalen. Det närmste huset heter Norrbacka. Här fanns Gryts urmakeri. Här såldes, reparerades och tillverkades klockor. Idag bor Maj och Yngve Engström här.

Nästa hus på samma sida byggdes på 1950-talet och har alltid varit privatbostad, så vi vänder oss istället mot byggnaderna på andra sidan vägen. Bredvid plåtslagare Pålsson är en stor, till synes tom tomt. Här hade slaktare Elof Karlsson sitt slakteri. Dottern Anna Erlandsson berättar att bönderna ofta stod i långa rader med sina djur och väntade på sin tur. Efter färdig slakt blev det ofta kaffe eller mat inne i Tallborg. År 1934 bildades Slakteriföreningen och slakten vid Tallborg upphörde. Elof fortsatte dock sitt yrke. Han åkte runt till bönderna och utförde slakt på gårdarna.
Anna Erlandsson och Kurt Österström bor idag i Tallborg.

Nu har vi inte många hus kvar på ”Hantverkargatan”. Bredvid Tallborg ligger ett gult hus som en tid inrymde postlokal – det var före postkontorets flytt till funkishuset.

Mitt emot gamla posten ligger det sista huset på ”Hantverkargatan”. Det ägdes en tid av skomakare Bylin. Bylin var även klockare och kyrkstöt. Han ringde i kyrkklockorna för att kalla till de olika gudstjänsterna. Hans uppgift var även att elda i kyrkans två kaminer samt att trampa den stora kyrkorgeln.

Vid den här tiden fanns ytterligare en skomakare i Gryt, Kalle Mobäck. Han bodde bakom kyrkan, mitt emot komministerbostället . På den här tiden fanns i Gryt även en sadelmakare.

Nu tycks det vara slut på ”Hantverksgatan”, men vi fortsätter vandringen. Vägen, som förr var den enda vägen ner till Gryts Brygga, sluttar brant nerför. Just vid den tvära svängen ligger ett hus med långsidan alldeles i vägkanten. Här bodde ”Lump-Hilma”

Någon av medvandrarna säger: ”Lump-Hilma gjorde den hatt som mamma hade på sin konfirmation” Lump-Hilma var alltså modist, men hade också manufakturbutik med tråd och tyg och diverse andra textilvaror Tvärs över vägen ligger det blåa huset Evelund. Det var Gryts första stora butik. Den startades 1884 av Carl Söderström.

Han titulerades ”Patron” och var far till författaren Ole Söderström. Många var de varor som förmedlades över disken i den butiken. Här såldes godis, specerier, charkvaror, allt i lös vikt. Här fanns järnvaror, tyger, skor för såväl människor som djur, stövlar och träskor, trätjära och målarfärger. I källaren utanför tappades vin och öl på flaskor. Man hade depå och sålde drycker från bl.a. spritfabriken i Söderköping.

År 1919 övertogs rörelsen av Konsum. Butiken blev dock kvar i Evelund tills nya Konsumbutiken i funkishuset var klar.

Vår höstvandring slutar inte här, vi fortsätter rundvandringen under Sixtens kunniga och intressanta ledning. Men här slutar Gryts ”Hantverkargata”.

Vi lämnar en epok som sträcker sig från tidigt 1900-tal och i stort sett ett halvsekel framåt. Befolkningsunderlaget har under den tiden sjunkit drastiskt, från ca 2.500 till ca 1500 personer och siffran är idag nere i 800 fastboende. Vi lämnar en tid då skärgården var befolkad av verksamma ”året-runtare” - då människorna, både på fastlandet och i skärgården, kunde leva också på de små inkomsterna.

 

Om tiden var bättre då?? Det vill vi inte spekulera i. Men visst är det fantastiskt – och nästan ofattbart - att vår lilla bygd kunde uppvisa en sådan rik mängd av kunniga hantverkare!

Vi tackar Sixten för att han givit oss en inblick i forna tiders blomstrande handels- och hantverksliv i Gryt.

 

Gryts Hembygdsförening/
Margareta Andersson

 

 

Artiklar publicerade i Grytsbladet nr2 2007

2007-11-04 : Gryts Hembygdsföreningen : Läs berättelsen här.
2007-11-04 : Gryts Skärvårdsförening : Läs berättelsen här.
2007-11-04 : Gryts Biblioteksföreningen : Läs berättelsen här.
2007-11-04 : Gryt notiser: Läs berättelsen här.
2007-11-04 : Hantverkargatan i Gryt : Läs berättelsen här.
2007-11-04 : En dag med Postbåten : Läs berättelsen här.
2007-11-04 : Grytsbladet nr2 förstasidan : Gå tillbaka här.


 

Gryts Sockenförening


©  Gryt Portalen All rights reserved 2014