Grytsbladet Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

Gryts Skärvårdsförening

"ett framtidsprojekt"
För en brukad och bebodd skärgård, med rent vatten o rikt biologiskt liv, i ett väl hävdat och med ömsint omtanke bebyggt kulturlandskap.

 

 

Gryts Skärvårdsförening har blivit ombedd av Valdemarsviks Kommun att ge synpunkter på en utvecklingsplan för länet som kommunförbundet Östsam tillfrågat länets kommuner om..
I mycket kort sammanfattning går våra rekommendationer ut på vad som nedan anges..
Hela föreningens remissvar kan beställas hos Per Gräslund, Alviksvägen 110, 16762 Bromma, telefon 08/26 84 33 eller email: graslund,per@telia.com

 

Gryts skärgård har unika förutsättningar för utveckling genom att mer autentisk kultur och natur bevarats än i många andra skärgårdar. Detta sammanhänger bland annat med att den sentida exploateringen genom tomtstyckning, byggande av stugbyar och marinor mm varit begränsad, medan å andra sidan många skärhemman bevarats i ostyckat och relativt ursprungligt skick och bruk. Detta gör Gryts skärgård till en attraktiv boendemiljö men också attraktiv som turistmål. För en hållbar utveckling av skärgården krävs bland annat följande insatser som i många fall kan åstadkommas genom kommunalt ledzarskap och föredöme men som kräver allas vår medverkan som skärgårdsintressenter, medborgare, skattebetalare och väljare:

* Bofasta skärgårdsbor måste få förutsättningar att fortsätta sin verksamhet som hemmansbrukare och
därmed som skärvårdare. ·
* Infrastrukturen i form av kommunikationer inklusive bredband,, skolor och social service måste upprätthållas
på en god nivå i skärgården,,
*· kust och skärgårdsfisket, liksom turistfisket måste ges förutsättningar att överleva inom
ramen för en ny förvaltningsmodell som ersätter det fria handredskapsfisket
* skärgårdens vattenmiljö måste förbättras även med lokala åtgärder men främst genom internationella åtgärder * skärgårdens orörda stränder måste bevaras men skärbornas yrkesverksamhet får därför ej stoppas.
* Obebyggda öar skall förbli obebyggda
*·Skärvårdande ängs- och betesbruk måste även i fortsättningen betalas med offentliga medel som stöd till de
traditionella och betydande privata insatserna från brukare och ägare..
* Det bebyggda kulturlandskapet måste vårdas och utvecklas ansvarsfullt
* Kommunen bör inrätta en stadsarkitektfunktion med fokus på kvalitet och anpassning till befintlig miljö
* Turismen bör inriktas mot kombinerad fiske-, natur- och kulturturism av högsta kvalitet och hänsynsfullhet

Hur ovanstående förslag kan medverka till utvecklingen av socknens näringsliv framgår av texten i det fullständiga remissvaret.

 

Per Gräslund

 

Artiklar publicerade i Grytsbladet nr2 2007

2007-11-04 : Gryts Hembygdsföreningen : Läs berättelsen här.
2007-11-04 : Gryts Skärvårdsförening : Läs berättelsen här.
2007-11-04 : Gryts Biblioteksföreningen : Läs berättelsen här.
2007-11-04 : Gryt notiser: Läs berättelsen här.
2007-11-04 : Hantverkargatan i Gryt : Läs berättelsen här.
2007-11-04 : En dag med Postbåten : Läs berättelsen här.
2007-11-04 : Grytsbladet nr2 förstasidan : Gå tillbaka här.
 

Gryts Sockenförening


©  Gryt Portalen All rights reserved 2014