Grytsbladet Gryts skärgård

Startsidan

Annonser
Gryts Skärgårdspensionat
Kättilö båttransporter
Fullservicemarina i Gryts skärgård .
Finnö fisk & Grådsbryggeri
Olja & Entreprenad AB
Allvärmeteknik - Värmepumpar för hus och hem!
Gryts skärgårdsfrakt
Valdemarsviks Sparbank
Tingvalls mureri
Magnussons Byggvaror
Bygga OM, TILL och NYTT!
Ida på Udden
Gryts tomater Lagermans Handelsträdgård
Ledig Annonsplats
Annonser


Föreningar
Snäckevarps Samfällighetsförening
Föreningar

Tillbaka

Biblioteksföreningen

Alf Andersson – in memoriam.

När biblioteksverksamheten för ett tiotal år sedan lades ner av Valdemarsviks kommun var det Alf och några andra likasinnade eldsjälar som insåg det
absolut nödvändiga i att Gryt behövde sitt bibliotek!
De bildade då Gryts Biblioteksförening med stöd av övriga föreningar i samhället. Dess förste och till sin bortgång ende ordförande har Alf varit.

Med aldrig sviktande intresse och entusiasm för litteraturen arbetade han för bibliotekets utveckling till en behövd och uppskattad institution i vårt samhälle. För oss som hade förmånen att få arbeta tillsammans med honom med bibliotekets angelägenheter var han en stor inspirationskälla och förebild.
Tomrummet efter Alf är stort men minnet är ljust och förpliktande för oss som skall fortsätta hans verk.
För styrelsen/ Kurt Österström

 

Årsstämma

Vi hade den 28 mars vår tionde årsstämma och kunde glädja oss åt den första vårdagen och god anslutning av medlemsföreningar och stödjande medlemmar.
Stämman inleddes med att v.ordf. erinrade om Alf Anderssons stora insatser för föreningen under de gångna tio åren, varefter en tyst minut hölls till hans minne.
Agneta Gräslund och de duktiga flickorna Anna-Karin och Ellen gladde oss med fint fiolspel.
Efter stämman pratade Mats Granberg, kulturchef på Norrköpings Tidningar, om böcker och bibliotek om vilket ämne han utvecklade flera intressanta och tankeväckande synpunkter.

Sista programpunkt var som vanligt kaffe och trevligt småprat!

Efter de val som förrättades under stämman består vår styrelse och övriga funktionärer av följande personer.

Ordförande : Kurt Österström
Sekreterare; Margareta Andersson
Kassör: Gunilla Skerfe
Ledamot: Kerstin Jonsson
-”- Rose-Marie Lundman
Suppleant: Lena Lindkvist
-“- Mona Asseus

Som revisorer omvaldes Bertil Jonsson och Inger Magnusson.
Som revisorsuppleant omvaldes Karin Söderstrand
Som valberedning omvaldes Margot Skebäck (sammankallande) ,Ulla Lejdebrink och Marianne Carlsson.

På stämman diskuterades också bibliotekets lokalfråga som aktualiserats av Kyrkans avsikt att sälja Gamla skolan.

De ersättningslokaler i Församlingshemmet som erbjuds oss verkar tyvärr alldeles för små för våra behov ,varför det är nödvändigt att andra alternativ undersöks. Detta pågår. Då våra resurser är begränsade blir ekonomin helt avgörande för hur detta skall lösas. Vi är tacksamma för alla förslag och tips från intresserade!

Våra aktiviteter för den närmaste framtiden utöver de sedvanliga utlåningstiderna är följande:

Vid Landsbygdens Dag deltar vi med Öppet Hus, tipspromenad och lottförsäljning.

Den traditionella författaraftonen i sommar är inte klar vad beträffar gästförfattare varför inte heller tid är spikad.

Till detta återkommer vi så snart vi kan.

Styrelsen/ Kurt Österström


Artiklar publicerade i Grytsbladet nr1 2004

2004-05-30: Sidan 2: Läs berättelsen här.
2004-03-31: Den framtida utvecklingen på Häradskär. Läs mera här.
2004-05-30: Udda varor: Läs berättelsen här.
2004-05-30: Slåtterkarl åt John Harder: Läs berättelsen här.
2004-05-30: Biblioteksföreningen: Läs berättelsen här.
2004-05-30: Hembygdsföreningen: Läs berättelsen här.
2004-05-30: Nya Grytsbor: Läs berättelsen här.
2004-05-30: Träpiren på Häradskär: Läs berättelsen här.


 

Gryts Sockenförening


©  Gryt Portalen All rights reserved 2014