Kontakt Info Admin

Grytportalen drivs av Gryts Sockenförening i samarbete med övriga föreningar och företag inom Gryt och är till för att vara ett hjälpmedel för invånarna, företagen, turister och alla som besöker Gryt.

Kontaktpersoner för Grytportalen är:
Ordförande för Gryts Sockenförening
Cia Lindqvist Steen
webmaster@gryt.se

Redaktör och Admin
Barbro Pettersson
mail: gryt@gryt.se

Webmaster och Admin
Kassör Anders Carlsson
webmaster@gryt.se


Bli medlem i Gryts Sockenföreningen

Årsavgift: 50 kr
Betala in årsavgiften till Sockenföreningens bankgirokonto 5056-5787 eller swish 123 2189934
Bli sponsor och syns på hemsidan för 500 kr/år eller frivilligt belopp. (kontakta redaktören)
Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningskortet.
———————————————————————————————————–

Portalen skall även fungera som en sammanbindande länk till alla webbsajter som finns i Gryt.
Grytsportalen är ett gemensamt organ för Gryts föreningsliv.

Föreningarna ska ha sitt säte i Gryt, vara registrerade, ha en namngiven styrelse, stadgar, organisation osv.
För att vi ska uppnå målet vill vi ta hjälp av alla er som bor i Gryt, alla sommarboende och turister med idéer och tips.
Portalen är till för att fyllas med information om aktiviteter, företag, var kan man äta och bo här i Gryt m.m.

Var ligger Gryt? Här finns en karta över Gryt. Klicka här

Copyright
För allt material inom gryt.se gäller copyrightprincipen sidan som ägs av
Gryts sockenförening, såvida inget annat särskilt anges.
Det innebär att upphovsrättslagen gäller. Den är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik mm.

Material från gryt.se får enbart användas för privat bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter tillstånd av Gryts sockenförening.
Text- och bildmaterial får, även om tillstånd att använda materialet givits från upphovsrättsinnehavaren, inte användas eller utnyttjas så att medarbetarnas rätt enligt § 3 i upphovsrättslagen kränks. Det får inte heller utnyttjas så att det kränker medarbetarens journalistiska anseende.

Ansvarig utgivare
Ordförande i Gryts sockenförening är ansvarig för allt innehåll som publiceras på gryt.se. Eftersom grundlagen gäller för gryt.se gäller också meddelarfriheten. Infomastern/redaktören har därför ansvaret för alla uppgifter som du lämnar till gryt.se för eventuell publicering.
Du har då rätt att vara anonym – gryt.se har tystnadsplikt om din identitet – och myndigheter har inte rätt att spåra källan.
Grundlagsskyddet är Dataskyddsförordningen (GDPR)  och gäller i dessa fall..