Vi har en äldreomsorg att vara stolta över i vår kommun. Vi ligger på 71a plats av 290 kommuner vilket är oerhört positivt. Hemtjänsten i Gryt är bland de bästa, de gamla som bor hemma känner den personal som kommer in genom dörren, av de som jobbar här har de flesta varit här i många, många år. Det är verkligen en trygghet, det är tillit till vården och dess personal. Dessutom ser man ju att personalen trivs här ute.

Personalen på Åldersro är inget undantag, de har ofta ett tungt arbete men det märks aldrig när man ser hur de jobbar för att göra livet tryggt och omsorgsfullt i den dagliga omvårdnaden.

Inte minst för de anhöriga, måste det kännas att tryggt att de gamla blir väl omhändertagna.

Allt gott till vår fina personal här i Gryt.