Har du tankar om hur vi tillsammans kan göra Gryt till en fantastisk plats att leva och bo på? Så kontakta någon i styrelsen i Gryts Sockenförening.

Ordförande: Cia Lindkvist Steen –
cia.lindkvist@gmail.com – 0708-130 117.
Vice ordförande:
Jan Peder Dareús.
Kassör:
Anders Carlsson.
Övriga styrelsemedlemmar:
Marie Nilsson.
Roine Andersson.
Johan Gustafsson.
Stina Magnusson.
Läs mer om föreningens verksamhetsplan under fliken Föreningar/Sockenföreningen i vinjetten