Gryts Biblioteksförening

Biblioteksföreningen bildades 1994 efter att Valdemarsviks kommun dragit in såväl biblioteksfilialen i Gryt som den ersättande bokbussen.

Gryts bibliotek drivs helt i ideell regi med stöd av lokala sponsorer och stödjande medlemmar. Mot en årlig avgift om 100 kronor kan du stödja vår verksamhet.     

Bankgiro: 5748-9387  Swish: 123 166 4812
               
Bibliotekslokalen hittar du i Församlingshemmets källarvåning.

Biblioteket är öppet:
15 aug. – 14 juni
Mån. 18.00 – 19.00      Tors. 18.00-19.00
15 juni – 14 aug
Mån. 18.00 – 20.00      Tors. 18.00-20.00

Litteratur om Gryt

Det finns en lång rad verk med anknytning till Gryt. De såväl faktabaserade, t.ex. inventeringar av olika slag, som mer personligt färgade texter, t.ex om naturhamnar i vår skärgård och renodlad skönlitteratur, t.ex. några av Henning Mankells verk. De finns sammanställda i en förteckning som du hittar via länken här nedanför. 
Förteckningen har uppdaterats i omgångar. Nu senast har vi lagt till en text om vår skärgård som ingår i en seglingsbeskrivning av Evert Taube: ”På kryss med Ellinor” och en bok av vår lokala författare Ole Söderström: ”Farväl Sverige”.
För att läsa länken nedan måste man kopiera den.
https://www.snackevarp.se/wp-content/uploads/2023/07/Gryt_i_litteraturen_230713.pdf

Styrelsen: 2024

Ordförande: Håkan Sandell tel.0708-37 92 58
Ledamöter:  Lena Lindqvist, Ingrid Magnusson, Bo Magnusson och Birgit Höjer
Suppleanter: Christina Hårdner och Karin Klöör
Revisorer: Erik Lundberg, Loulou Jardmark och Gunnar Eneqvist (suppleant)-