Gryts Biblioteksförening

Biblioteksföreningen bildades 1994 efter att Valdemarsviks kommun dragit in såväl biblioteksfilialen i Gryt som den ersättande bokbussen.

Gryts bibliotek drivs helt i ideell regi med stöd av lokala sponsorer och stödjande medlemmar. Mot en årlig avgift om 100 kronor kan du stödja vår verksamhet.     

Bankgiro: 5748-9387  Swish: 123 166 4812
               
Bibliotekslokalen hittar du i Församlingshemmets källarvåning.

Biblioteket är öppet:
15 aug. – 14 juni
Mån. 18.00 – 19.00      Tors. 18.00-19.00
15 juni – 14 aug
Mån. 18.00 – 20.00      Tors. 18.00-20.00

Litteratur om Gryt
Förteckningen över litteratur om Gryt har uppdaterats med flera verk. En komplettering avser en liten skrift om konstnären Gustav Adolf Fahle från Norrköping. Han levde 1906 – 1989 och var en av de riktigt stora östgötska konstnärerna. Fahle tillbringade en lång rad somrar på Harstena och många av hans målningar har skärgårdsmotiv. I skriften berättar han om hur skärgården och dess folk har påverkat hans måleri. Boken finns på biblioteket i Gryt. Vidare ingår nu boken Vettar och sjöfågeljakt i förteckningen. Den innehåller bl.a. texter om Alsing Svensson från Fångö och Axel Olsson från Tvegrensholmen. Dessutom är förteckningen kompletterad med en skrift om Österströms rederi och ett omfattande verk om tonsättaren Ture Rangström. Han tillbringade många somrar i Gryt, särskilt på Törnsholmen vid Grönsö. Mycket av hans musik är direkt inspirerad av vår skärgård. Den sistnämnda boken finns bl.a. på Universitetsbiblioteket i Linköping.

Styrelsen 2023-2024

Ordförande: Håkan Sandell tel.0708-37 92 58
Ledamöter:  Lena Lindqvist, Ingrid Magnusson, Bo Magnusson och Birgit Höjer
Suppleanter: Christina Hårdner och Karin Klöör
Revisorer: Erik Lundberg, Loulou Jardmark och Gunnar Eneqvist (suppleant)-